miércoles, 5 de septiembre de 2012

En fiestas tambien Jaietan ere bai


RAZONES PARA RECLICAR TAMBIÉN EN FIESTAS/FESTETAN BIRZIKLATZEN JARRAITZEKO ARRAZOIAK:

- Disminuye  considerablemente el volumen de los residuos generados y, por tanto, la cantidad y el volumen de los vertederos.

- Se minimiza la contaminación del planeta, ya que al separar nuestros residuos evitamos que se acumulen en ríos, orillas y barrancos.

- Se evita la contaminación y focos de infección dentro de nuestra comunidad.

- Disminuye el transporte de los residuos.

- El personal de recogida de residuos puede realizar su trabajo más dignamente. De hecho, se crean nuevos puestos de trabajo.

- Disminuye la extracción de recursos naturales no renovables. Se evita la sobreexplotación de recursos naturales.

- Se puede elaborar abono o acondicionador de suelo para usar en nuestros jardines y/o cultivos, lo cual evita el uso de fertilizantes químicos innecesarios y reduce la contaminación de las aguas.

- Se mantiene y protege nuestra masa forestal.

- Se aprovechan los recursos presentes en los materiales reciclables.

- Por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan 17 árboles y se ahorran 21 mil litros de agua; la contaminación del aire se reduce y se evitan 2,3 m3 de residuos depositados en los vertederos.

- Reciclando el vidrio ahorramos el 32% de la energía que se requiere para hacer nuevo vidrio.

- Por cada tonelada que se recicla de vidrio se salva una tonelada de recursos. La energía que se ahorra al reciclar una botella iluminará un foco de 100 vatios por 4 horas.


- Sortzen dugun hondakin bolumenak behera nabarmen egiten du, eta, ondorioz, zabortegi kopuruak eta zabortegien bolumenak ere bai.

- Planetako kutsadura gutxitzen da; izan ere, hondakinak bereizten baditugu, zaborra ez da ibaietan, urbazterretan eta sakanetan pilatuko.

- Gure herrian kutsadurarik eta infekzio gunerik ez izatea lortzen dugu.

- Hondakinen garraioa murrizten da.

- Hondakin bilketako langileek modu duinagoan egin dezakete lana, eta lanpostu berriak sortzen dira.

- Berriztagarriak ez diren baliabide natural gutxiago ateratzen dira naturatik. Baliabide natural gutxiago erabiltzeko bidea da.

- Lorategietarako ongarriak egin daitezke edo lantzen dugun lurra gozatzeko gaia. Horrela, behar ez diren ongarri kimikoak baztertzen dira eta ura gutxiago kutsatzen da.

- Gure basoetako masa mantendu eta zaintzen da.

- Material birziklagarriek dauzkaten baliabideak aprobetxatzen dira.

- Birziklatutako paper tona bakoitzeko 17 zuhaitz salbatzen dira eta 21 mila litro ur aurrezten; aireko kutsadura murrizteaz gain, 2,3 m3 hondakin gutxiago uzten dira zabortegian.

- Beira birziklatuta, beira sortzeko behar den energiaren % 32 aurrezten da.

- Birziklatutako beira tona bakoitzeko, tona bat baliabide salbatzen da. Botila bat birziklatuta aurrezten den energiarekin 100 watt-eko bonbillak 4 orduz emango/emanen digu argia.No hay comentarios:

Publicar un comentario